Tác giả: Suzanne Collins

Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.
For there to be betrayal, there would have to have been trust first.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhưng suy nghĩ của đám đông thường không tồn tại lâu. Chúng ta là những sinh vật ngu xuẩn và không kiên định với trí nhớ tồi và tài năng tự hủy diệt.
But collective thinking is usually short-lived. We’re fickle, stupid beings with poor memories and a great gift for self-destruction.

Tác giả:
Từ khóa: