Tác giả: James Fenimore Cooper

Một phần thiểu số của đất nước chẳng bao giờ biết gật đầu, trừ phi trong nỗ lực cắt giảm và đè nén đa số.
The minority of a country is never known to agree, except in its efforts to reduce and oppress the majority.

Tác giả:
Từ khóa:

Một thói xấu ám ảnh của nền dân chủ là lấy dư luận thay thế cho luật pháp. Đây là hình thức thường gặp mà quần chúng thể hiện sự bạo ngược của mình.
It is a besetting vice of democracies to substitute public opinion for law. This is the usual form in which masses of men exhibit their tyranny.

Báo chí, cũng như lửa, là người phụng sự tuyệt vời, nhưng là một ông chủ tồi tệ.
The press, like fire, is an excellent servant, but a terrible master.

Tác giả:
Từ khóa:

Friendship that flows from the heart cannot be frozen by adversity, as the water that flows from the spring cannot congeal in winter.
Tình bạn xuất phát từ trái tim không thể bị nghịch cảnh đóng băng, cũng như nước chảy từ con suối không thể bị đông lại trong mùa đông.

Tác giả: