Từ khóa: Thư từ

Thư chỉ là giấy thôi mà chị. Cứ đốt chúng đi và những gì còn lại trong lòng mình thì vẫn còn mãi, mà có giữ chúng thì những gì sẽ phai nhạt rồi cũng sẽ cứ nhạt phai.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Gửi một bức thư là một cách hay để đến một nơi nào đó mà không cần phải di chuyển bất cứ thứ gì trừ con tim của bạn.
To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đây là đất nước tự do. Người ta có quyền gửi thư cho tôi, và tôi có quyền không đọc chúng.
This is a free country. Folks have a right to send me letters, and I have a right not to read them.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ dựa vào những cánh thư thì tình cảm cũ dù sâu nặng đến mấy cũng trở nên nhạt nhòa, đó là chuyện không thể tránh được.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Định nghĩa đúng về con người là loài động vật biết viết thư.
The proper definition of a man is an animal that writes letters.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,