Từ khóa: Quân sự

Chúng ta không rút lui – chúng ta đang tiến lên theo hướng khác.
We are not retreating – we are advancing in another direction.

Tác giả:
Từ khóa:

Với tôi, mỗi động thái không cần thiết, hay nổ súng, hay thương vong, không chỉ là lãng phí mà còn là tội ác.
To me an unnecessary action, or shot, or casualty, was not only waste but sin.

Tác giả:
Từ khóa:

Chín phần mười chiến thuật là chắc chắn, và được dạy trong sách: nhưng phần thứ mười không thuộc về lý trí lại giống như chim bói cá sải cánh qua hồ, và đó là thử thách của các nhà chiến thuật.
Nine-tenths of tactics are certain, and taught in books: but the irrational tenth is like the kingfisher flashing across the pool, and that is the test of generals.

Tác giả:
Từ khóa:

Báo chí in ấn là vũ khí lớn nhất trong kho đạn dược của một chỉ huy hiện đại.
The printing press is the greatest weapon in the armoury of the modern commander.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chiến đấu trên không không phải là một môn thể thao. Nó là trò sát nhân có kỹ thuật.
Fighting in the air is not a sport. It is scientific murder.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu binh lính của ta bắt đầu nghĩ, chẳng ai sẽ còn ở lại quân đội.
If my soldiers were to begin to think, not one of them would remain in the army.

Tác giả:
Từ khóa: ,