Tác giả: Friedrich II

Ta và thần dân của ta đã đi tới một thỏa hiệp khiến cả đôi bên đều hài lòng. Họ thích nói gì thì nói và ta thích làm gì thì làm.
My people and I have come to an agreement which satisfied us both. They are to say what they please, and I am to do what I please.

Tác giả:
Từ khóa:

Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ.
The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người có giáo dục dễ bị cai trị.
An educated people can be easily governed.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người bảo vệ mọi thứ chẳng bảo vệ điều gì.
He who defends everything defends nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu ta muốn trừng phạt một vùng, ta sẽ để nó cho các triết gia cai trị.
If I wished to punish a province, I would have it governed by philosophers.

Tác giả:
Từ khóa:

Trước cơn bão đang ập tới, ta phải suy nghĩ, sống và chết như một vị vua.
I must in the face of a storm, think, live and die as a king.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu binh lính của ta bắt đầu nghĩ, chẳng ai sẽ còn ở lại quân đội.
If my soldiers were to begin to think, not one of them would remain in the army.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngoại giao mà thiếu đi vũ trang giống như âm nhạc thiếu đi nhạc cụ.
Diplomacy without arms is like music without instruments.

Tác giả:
Từ khóa: