Tác giả: Marie Corelli

Hoa giống như những thông điệp từ Chúa trời.
Flowers are like visible messages from God.

Tác giả:
Từ khóa:

Vậy là bạn mệt mỏi với cuộc sống, anh bạn trẻ! Thế thì bạn lại càng phải sống. Ai cũng có thể chết. Tên sát nhân có đủ lực lượng đạo đức để cười nhạo đao phủ. Rất dễ để thở hơi thở cuối cùng. Một đứa trẻ hay một người chiến binh đều có thể thành công làm điều đó. Một cú nhói ít đau hơn nhiều đau răng, và tất cả kết thúc. Tôi đảm bảo với bạn chẳng có gì anh hùng về điều đó! Nó thường thường như là đi ngủ; gần như là tầm thường. Cuộc sống mới là sự anh hùng, nếu bạn thích điều đó; cái chết chỉ là chấm dứt hoạt động mà thôi. Và chạy xuống sân khấu vội vàng và thô lỗ trước khi người nhắc vở ra dấu luôn luôn là thiếu thanh nhã. Hãy đóng hết phần mình, dù vở kịch dở đến thế nào. Bạn nói sao?
So you are tired of your life, young man! All the more reason have you to live. Anyone can die. A murderer has moral force enough to jeer at his hangman. It is very easy to draw the last breath. It can be accomplished successfully by a child or a warrior. One pang of far less anguish than the toothache, and all is over. There is nothing heroic about it, I assure you! It is as common as going to bed; it is almost prosy. Life is heroism, if you like; but death is a mere cessation of business. And to make a rapid and rude exit off the stage before the prompter gives the sign is always, to say the least of it, ungraceful. Act the part out, no matter how bad the play. What say you?

Tác giả:
Từ khóa:

Diễn viên giỏi nhất là diễn viên đóng vở hài kịch cuộc đời một cách hoàn hảo, một điều tôi luôn mong mỏi mình làm được. Đi hay, nói hay, khóc hay, cười hay, và chết hay, tất cả đều đơn thuần là diễn kịch, bởi vì trong mỗi người, có linh hồn bất tử ngu xuẩn và đáng sợ, kẻ là chân thật – kẻ không thể diễn, kẻ không ngừng duy trì cuộc chống đối vô tận nhưng vô thanh chống lại những dối trá của cơ thể.
The finest actor is he who play the comedy of life perfectly, as i aspire to do. To walk well, talk well, weep well, laugh well and die well, it is all pure acting, because in every man there is the dumb dreadful immortal spirit who is real- who cannot act, who-is and who steadily maintains an infinite though speechless protest against the body’s lies.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng chẳng ai thỏa mãn trên thế gian này. Luôn luôn còn gì đó để khát khao, và thứ cuối cùng mong muốn luôn luôn là thứ cần nhất cho hạnh phúc.
No one is contented in this world, I believe. There is always something left to desire, and the last thing longed for always seems the most necessary to happiness.

Không gì mang tính lừa gạt như lý trí con người, không gì trơn trượt và có thể đảo ngược như thứ mà ta gọi là ‘logic’. La bàn thực sự của cuộc đời là bản năng tinh thần.
Nothing is so deceptive as human reasoning, – nothing so slippery and reversible as what we have decided to call ‘logic.’ The truest compass of life is spiritual instinct.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan điểm mà không khơi gợi quan điểm đối lập thì chẳng đáng có!
An opinion which excites no opposition at all is not worth having!

Tác giả:
Từ khóa:

Sự lớn lao luôn luôn bị ghen tị – chỉ sự tầm thường mới có thể khoe mẽ cả đống bạn bè.
Greatness is always envied – it is only mediocrity that can boast of a host of friends.

Tác giả:
Từ khóa: ,