Tác giả: Vincent Van Gogh

Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.
A good picture is equivalent to a good deed.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự bình thường là một con đường lát gạch: Đi thoải mái, nhưng hoa không mọc trên nó.
Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow on it.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.
I dream of painting and then I paint my dream.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng; đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình.
Do not quench your inspiration and your imagination; do not become the slave of your model.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.
As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.
It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?
If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?

Những điều lớn lao được tạo nên từ nhều điều nhỏ nhặt.
Great things are done by a series of small things brought together.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn nghe thấy giọng nói bên trong mình bảo: “ngươi không thể vẽ”, thì hãy vẽ bằng mọi giá đi và giọng nói đó sẽ im lặng.
If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint, and that voice will be silenced.

Tác giả:
Từ khóa:

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.
Paintings have a life of their own that derives from the painter’s soul.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.

Tác giả:

Lương tâm là la bàn của con người.
Conscience is a man’s compass.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Về phần tôi, tôi không biết thứ gì chắc chắn, nhưng cảnh sao trời khiến tôi mơ mộng.
For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.
But I always think that the best way to know God is to love many things.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thậm chí nhận thức rằng tôi có thể sai làm cũng không thể khiến tôi không phạm sai lầm. Chỉ sau khi ngã tôi mới đứng dậy được.
Even the knowledge of my own fallibility cannot keep me from making mistakes. Only when I fall do I get up again.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.
The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.

One must work and dare if one really wants to live.
Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.

Tác giả: