Tác giả: Herman Melville

Tôi là bản thân tôi; xấu xí hay đẹp đẽ là tùy vào ai là người nhận định.
I am, as I am; whether hideous, or handsome, depends upon who is made judge.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta không thể chỉ sống vì mình. Hàng ngàn sợi chỉ kết nối ta với đồng loại; và giữa những sợi chỉ ấy, những sợi tình cảm, hành động của ta trở thành nguyên nhân, và chúng quay lại với ta là hệ quả.
We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men; and among those fibers, as sympathetic threads, our actions run as causes, and they come back to us as effects.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong tất cả những võ đoán phi lý của con người về con người, không gì vượt qua được những lời chỉ trích về thói quen của người nghèo đến từ những kẻ ở nhà đẹp, mặc đồ ấm, có ăn uống ngon lành.
Of all the preposterous assumptions of humanity over humanity, nothing exceeds most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-housed, well-warmed, and well-fed.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thà thất bại khi là nguyên gốc, còn hơn là bắt chước thành công.
It is better to fail in originality than to succeed in imitation.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự dốt nát là cha đẻ của nỗi sợ.
Ignorance is the parent of fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ đến, nhưng dù là điều gì đi nữa, tôi cũng sẽ cười đón nhận.
I know not all that may be coming, but be it what it will, I’ll go to it laughing.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy nhìn xem những định kiến của chúng ta mềm dẻo đến thế nào một khi yêu thương đến để bẻ cong chúng.
See how elastic our prejudices grow when once love comes to bend them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật được nói ra không thỏa hiệp sẽ luôn luôn có khía cạnh gồ ghề.
Truth uncompromisingly told will always have its jagged edges.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có một số doanh nghiệp mà sự lộn xộn cẩn trọng chính là phương thức thực sự.
There are some enterprises in which a careful disorderliness is the true method.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta hãy cất tiếng nói, dù thể hiện tất cả các điểm yếu và khiếm khuyết, bởi có điểm yếu, và biết điều đó, và bộc lộ nó không phải khoe khoang và không phải suy tính trước, cũng là một dấu hiệu của sự mạnh mẽ.
Let us speak, though we show all our faults and weaknesses, – for it is a sign of strength to be weak, to know it, and out with it – not in a set way and ostentatiously, though, but incidentally and without premeditation.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật lệ vĩ đại nhất của Tự nhiên là Tự nhiên tạo ra Sự sống từ Cái chết.
The most mighty of nature’s laws is this, that out of Death she brings Life.