Luật lệ vĩ đại nhất của Tự nhiên là Tự nhiên tạo ra Sự sống từ Cái chết.
The most mighty of nature’s laws is this, that out of Death she brings Life.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-15T00:52:08+07:00 , , DanhNgon.Net