Từ khóa: Cách thức

Phương pháp quan trọng, kỹ năng quan trọng, nhưng cảm hứng còn quan trọng hơn nữa.
Method is much, technique is much, but inspiration is even more.

Thằng ngu nào cũng có thể đi tiếp, nhưng chỉ người khôn mới biết cách rút ngắn hành trình.
Any fool can carry on, but a wise man knows how to shorten sail in time.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm bạn sụp đổ không phải là sức nặng, mà là cách bạn mang vác nó.
It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.

Tác giả:
Từ khóa:

Phương pháp quan trọng hơn sức mạnh, khi bạn muốn khống chế kẻ địch. Bằng cách thả sợi dây chuyền vàng gần con rắn, đã từng có con quạ dụ được người qua đường giết rắn.
Method is more important than strength, when you wish to control your enemies. By dropping golden beads near a snake, a crow once managed to have a passer-by kill the snake for the beads.

Tác giả:
Từ khóa:

Không phải là tôi làm gì, mà là tôi làm như thế nào, sẽ đưa tôi tới đích.
It is not what I do, it is the way I do it, that will get me in the end.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn biết cách sống, một lần là đủ rồi.
You only live once, but if you do it right, once is enough.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn, và chín mươi phần trăm là cách bạn phản ứng trước điều đó.
Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Rất nhiều người bướng bỉnh theo đuổi con đường mình đã chọn, chỉ có số ít theo đuổi mục tiêu.
Many are stubborn in pursuit of the path they have chosen, few in pursuit of the goal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó.
There is a better way for everything. Find it.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy tạo ra cách của riêng mình. Đừng mù quáng dựa vào cách của tôi. Hãy tìm ra điều gì đó phù hợp với bạn! Nhưng hãy tiếp tục phá vỡ lối mòn.
Create your own method. Don’t depend slavishly on mine. Make up something that will work for you! But keep breaking traditions, I beg you.

Phương pháp quan trọng hơn phát minh, vì phương pháp nghiên cứu đúng, nhất định sẽ dẫn đến những phát minh mới còn có giá trị hơn nữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có cách của bạn. Tôi có cách của tôi. Còn cách đúng, cách chuẩn xác, và cách duy nhất, nó không tồn tại.
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có một số doanh nghiệp mà sự lộn xộn cẩn trọng chính là phương thức thực sự.
There are some enterprises in which a careful disorderliness is the true method.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm được cách. Nếu bạn không, bạn sẽ tìm được lời bào chữa.
If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn biết mình muốn gì, và bạn khát khao nó đủ mãnh liệt, bạn sẽ tìm được cách để đạt được nó.
When you know what you want, and you want it bad enough, you will find a way to get it.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Mọi thứ đều có thể đạt được nhưng không phải bằng bất cứ cách nào, một số cách thức không đúng đắn.
All things can be achieved but not through all means, some means are not proper.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà dậy muộn và tỉnh táo còn hơn dậy sớm và buồn ngủ cả ngày.
Better to get up late and be wide awake than to get up early and be asleep all day.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy nhất nhất đi theo những quyết định của mình, nhưng hãy linh động trong cách tiếp cận.
Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chọn một cách và thử. Nếu thất bại, hãy thẳng thắn thừa nhận, và thử cách khác. Nhưng tuyệt đối hãy thử cách nào đó.
Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. But by all means, try something.

Tác giả:
Từ khóa: