Một trong những lợi thế của tính lộn xộn là bạn thường xuyên có những phát hiện thú vị.
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T16:25:30+07:00 DanhNgon.Net