Tác giả: Chuck Yeager

Không có cái gì là mục tiêu tối thượng để làm được tốt gấp đôi người khác. Chỉ có làm tốt nhất khả năng bản thân. Nếu kết quả tốt, ổn thôi. Nếu kết quả không tốt, đời là thế.
There is no kind of ultimate goal to do something twice as good as anyone else can. It’s just to do the job as best you can. If it turns out good, fine. If it doesn’t, that’s the way it goes.

Tác giả:
Từ khóa:

Vào thời khắc chân lý, hoặc có lý lẽ ngụy biện, hoặc có kết quả.
At the moment of truth, there are either reasons or results.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn làm điều mình có thể chừng nào mình có thể, và khi cuối cùng không thể nữa, bạn làm điều tốt nhất sau đó. Bạn lùi bước nhưng không bỏ cuộc.
You do what you can for as long as you can, and when you finally can’t, you do the next best thing. You back up but you don’t give up.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật không may, rất nhiều người không coi niềm vui là một mục quan trọng trong lịch hàng ngày. Với tôi, nó luôn được ưu tiên cao độ trong bất kỳ điều gì tôi làm.
Unfortunately, many people do not consider fun an important item on their daily agenda. For me, that was always a high priority in whatever I was doing.

Tác giả:
Từ khóa:

Thực sự không có khác biệt nào giữa trận Trân Châu Cảng và vụ 9/11. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều lơ là cảnh giác đến tệ hại. Sự tự mãn sẽ giết chết ta.
There was really no difference between Pearl Harbor and 9/11. In both cases, we let our guard down badly. Complacency will kill you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không tập trung vào rủi ro. Bạn tập trung vào kết quả. Không rủi ro nào lớn tới mức ngăn cản bạn hoàn thành công việc phải làm.
You don’t concentrate on risks. You concentrate on results. No risk is too great to prevent the necessary job from getting done.

Tác giả:
Từ khóa:

Một số nơi tốt đẹp. Một số nơi tồi tệ. Nhưng rất nhiều nơi giống nhau. Pari, Luân Đôn, Berlin – nếu bạn thức dậy trong khách sạn, bạn sẽ phải nhìn vào danh bạ điện thoại để xem mình đang ở thành phố nào.
Some places are good. Some places are bad. But a lot of them are the same. Paris, London, Berlin — if you wake up in a hotel, you’d have to look at the phone book to tell what city you’re in.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không có nuối tiếc gì trong đời. Người ta hỏi tôi, “nếu được làm lại từ đầu, anh có làm khác đi không?” Không. Đó là phỏng đoán.
I have no regrets about my life. People ask, “If you had to do it all over again, would you do it differently?” No. That’s speculation.

Tác giả:
Từ khóa:

Bí mật thành công của tôi là tôi luôn xoay xở sống sót để bay thêm một ngày nữa.
The secret of my success is that I always managed to live to fly another day.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có phá vỡ được rào cản âm thanh hay không. Nhưng bổn phận của chúng tôi là nỗ lực. Đó là cách tôi nhìn.
We didn’t know if we could break the sound barrier. But it was our duty to try. That’s the way I looked at it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có lẽ đó là điều đã giúp tôi trong chiến tranh. Tôi là người theo thuyết định mệnh, nếu bạn gọi điều đó là như thế. Câu tôi hay dùng là, “nếu không thể làm gì về chuyện đó, hãy quên nó đi.”
Maybe that helped me in war. I’m a fatalist, if that’s what you call it. The phrase that I use is “If you can’t do anything about it, forget it.”

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đợi tới khi rắc rối xảy ra.
Never wait for trouble.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật lệ được tạo ra cho những người không sẵn lòng xây dựng luật lệ cho bản thân mình.
Rules are made for people who aren’t willing to make up their own.

Tác giả:
Từ khóa: ,