Từ khóa: Tự mãn

Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

Thứ độc dược nguy hiểm nhất là cảm giác thành tựu. Thuốc giải độc là suy nghĩ mỗi tối về điều có thể làm được tốt hơn vào ngày hôm sau.
The most dangerous poison is the feeling of achievement. The antidote is to every evening think what can be done better tomorrow.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng tự mãn. Đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn bạn.
Don’t be cocky. Don’t be flashy. There’s always someone better than you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thực sự không có khác biệt nào giữa trận Trân Châu Cảng và vụ 9/11. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều lơ là cảnh giác đến tệ hại. Sự tự mãn sẽ giết chết ta.
There was really no difference between Pearl Harbor and 9/11. In both cases, we let our guard down badly. Complacency will kill you.

Tác giả:
Từ khóa: ,