Từ khóa: Hiếu thảo

Sự vô ơn là điều đáng khinh nhất, nhưng kiểu vô ơn phổ biến và lâu đời nhất là sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ.

Tác giả:
Từ khóa:

Con nhà tử tế, cha giận, sợ ít; cha không nói, lại sợ nhiều.

Tác giả:
Từ khóa:

Cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.
父母在,不遠游,游必有方。
Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi ông – hay rời ông để đến với gia đình của riêng mình – chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của ông và thực tâm biết ơn điều đó.
It’s only when you grow up and step back from him–or leave him for your own home–it’s only then that you can measure his greatness and fully appreciate it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thờ cha mẹ, nên nhỏ nhẹ khuyên can, nếu thấy cha mẹ không theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha mẹ; tuy khó nhọc, lo buồn, nhưng không được
oán hận.
事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。Sự phụ mẫu ki gián, kiến chí bất tòng, hựu kính bất vi; lao nhi bất oán.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trời cao bể rộng mênh mông
Ơn cha nghĩa mẹ đạo đồng chớ quên.

Tác giả:
Từ khóa:

Mẹ yêu con bên lòng canh cánh
Con yêu mẹ khuất núi là thôi.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thừa thuận để vui lòng cha mẹ, không đáng gọi là người; không cảm động để làm hay cho cha mẹ, không đáng gọi là con.

Tác giả:
Từ khóa:

Người con đại hiếu, suốt đời mến cha mẹ.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai kính trọng bố mẹ mình thì sẽ được con cái mình kính trọng.

Tác giả:
Từ khóa:

Bao giờ cá Lý hóa Long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.

Tác giả:
Từ khóa:

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.

Tác giả:
Từ khóa:

Có ba điều hiếu, đại hiếu là tôn trọng cha mẹ, thứ đến là không làm nhục cha mẹ, thấp nhất là nuôi được cha mẹ.
孝有三:大尊尊亲,其次弗辱,其下能养。Hiếu hữu tam: đại tôn tôn thân, kì thứ phất nhục, kì hạ năng dưỡng.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.
When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ở nhà phải hiếu thuận với cha mẹ, ra ngoài tôn kính người hơn tuổi, cẩn thận giữ điều tín, gần gũi thân cận với người nhân đức, được như vậy mà còn dư sức thì học tập tri thức nữa.
入则孝, 出则悌,谨而信,汎爱众而亲仁,行有餘力,则以学文。
Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hành hữu dư
lực, tắc dĩ học văn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu cha mẹ có lỗi lầm, mình phải hòa nhã dùng lời ôn hòa can gián.
父母有過,下氣怡色柔聲以諫。
Phụ mẫu hữu quá, hạ khí di sắc nhu thanh dĩ gián.

Tác giả:
Từ khóa:

Cha nghiêm sinh con trai hiếu hạnh, mẹ nghiêm sinh con gái vẹn toàn.

Tác giả:
Từ khóa:

Đem lòng yêu vợ con ra yêu cha mẹ thời là hiếu; đem lòng giữ nhà ra giữ nước thời là trung; đem lòng trách người ra trách mình thời ít lỗi; đem lòng dong mình ra dong người thời trọn nghĩa.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không hiểu rõ lý do gì, nhưng em không nên cố chấp. Chẳng có con cái nào lại không quan tâm đến bố mẹ… cũng chẳng có bố mẹ nào lại không lo lắng cho con.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quí lên bia đá
Đá vô tri nào có nghĩa gì.

Tác giả:
Từ khóa:

Cha mẹ thương con tựa biển trời
Làm sao đền trả được người ơi
Nếu không có hiếu đừng bất hiếu
Bất hiếu làm ta khổ muôn đời.

Tác giả:
Từ khóa:

Khốn nạn thay kẻ nào quên rằng mình là con cái.

Tác giả:
Từ khóa:

Mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ. Và mình mang mẹ cha đi về tương lai. Phải biết mỉm cười cho mẹ, thở cho cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất của lòng hiếu.

Người cao tuổi thường bị con cái lãng quên, và khi họ mất đi rồi mới biết trân trọng. Chỉ đến khi điều đó xảy ra, người ta mới cảm thấy hối tiếc biết bao, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa.

Tác giả:
Từ khóa: