Tác giả: Cổ ngữ

Lúc có tiền nên nghĩ đến ngày không có tiền; chớ để đến ngày không có tiền, mới nhớ lại đến lúc có tiền.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con nhà tử tế, cha giận, sợ ít; cha không nói, lại sợ nhiều.

Tác giả:
Từ khóa:

Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt.

Tác giả:

Hai chữ “lần lữa” đủ hại một đời.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng

Tác giả: