Tác giả: Groucho Marx

Tôi chẳng điên cuồng về hiện thực lắm, nhưng đó là nơi duy nhất có được bữa ăn ngon.
I’m not crazy about reality, but it’s still the only place to get a decent meal.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.
Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nàng nhận được vẻ bề ngoài từ cha mình. Ông là bác sỹ thẩm mỹ.
She got her looks from her father. He’s a plastic surgeon.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Anyone who says he can see through women is missing a lot.

Tác giả:

Một con mèo đen đi ngang qua bạn, điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
A black cat crossing your path signifies that the animal is going somewhere.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều đầu tiên mà tôi thấy quan tâm là tôi đã được sinh ra. Đó là những từ tuyệt diệu. Cuộc đời này, thứ mà cả thời gian lẫn sự vĩnh hằng đều không thể rút ngắn – linh hồn này, linh hồn bất diệt, đã bắt đầu. Tâm trí tôi lạc lối trong sự huyền diệu đó.
The first thing which I can record concerning myself is, that I was born. These are wonderful words. This life, to which neither time nor eternity can bring diminution – this everlasting living soul, began. My mind loses itself in these depths.

Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu bạn không thích chúng… chậc, tôi còn những nguyên tắc khác.
Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others.

Tác giả:
Từ khóa:

Tại sao tôi lại phải quan tâm về hậu thế? Hậu thế đã làm gì tôi chứ?
Why should I care about posterity? What’s posterity ever done for me?

Tác giả:
Từ khóa:

Sự hài hước là lý trí đã phát điên.
Humor is reason gone mad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có người nói rằng hôn nhân cản trở sự lãng mạn. Không nghi ngờ gì. Mỗi khi bạn có một cuộc lãng mạn, thế nào vợ bạn cũng sẽ can thiệp.
Some people claim that marriage interferes with romance. There’s no doubt about it. Anytime you have a romance, your wife is bound to interfere.

Tác giả:
Từ khóa: ,

A child of five would understand this. Send someone to fetch a child of five.

Tác giả:

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.

Tôi chẳng bao giờ quên một gương mặt nào, nhưng trường hợp của anh, tôi sẽ vui sướng có ngoại lệ.
I never forget a face, but in your case I’ll be glad to make an exception.

Tác giả:
Từ khóa:

Hắn có thể trông như một thằng ngu và nói như một thằng ngu, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Hắn thực sự là thằng ngu đấy.
He may look like an idiot and talk like an idiot but don’t let that fool you. He really is an idiot.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính trị là nghệ thuật đi tìm rắc rối, tìm thấy nó ở mọi nơi, chẩn đoán nó sai lầm và áp dụng không đúng thuốc.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.

Tác giả:
Từ khóa: