Từ khóa: Chó

Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.
Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chó là một trong những lý do còn lại giải thích vì sao ta có thể thuyết phục một số người ra ngoài đi dạo.
A dog is one of the remaining reasons why some people can be persuaded to go for a walk.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi nhận ra rằng mỗi khi tôi mất một chú chó, nó mang đi theo một mảnh tim tôi, và mỗi chú chó mới đến với tôi lại tặng tôi một mảnh tim mình. Nếu tôi sống đủ lâu, tất cả tim tôi sẽ trở thành chúng, và tôi sẽ trở nên hào phóng và đầy yêu thương như chúng.
It came to me that every time I lose a dog they take a piece of my heart with them, and every new dog who comes into my life gifts me with a piece of their heart. If I live long enough, all the components of my heart will be dog, and I will become as generous and loving as they are.

Tác giả:
Từ khóa:

Chó là điều duy nhất trên trái đất yêu bạn hơn yêu chính nó.
A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.

Tác giả:
Từ khóa:

Chó không phải là toàn bộ cuộc sống của ta, nhưng chúng khiến cuộc sống của ta trở nên toàn vẹn.
Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.

Tác giả:
Từ khóa:

Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ai cũng có khả năng yêu thương vô điều kiện như loài chó.
The world would be a nicer place if everyone had the ability to love as unconditionally as a dog.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chó có chủ nhân, mèo có người hầu.
Dogs have owners, cats have staff.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu không có chó ở Thiên đường, khi chết đi, tôi muốn đến nơi chúng đến.
If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.

Tác giả:
Từ khóa:

Chó sẽ dạy bạn tình yêu thương vô điều kiện. Nếu bạn có điều đó trong đời, cuộc sống hẳn sẽ không quá tồi tệ.
A dog will teach you unconditional love. If you can have that in your life, things won’t be too bad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Loài chó rất thông minh. Chúng bò vào một góc kín đáo và liếm viết thương và không ra ngoài thế giới cho tới khi chúng đã lành.
Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not rejoin the world until they are whole once more.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ.
There are three faithful friends: an old wife, an old dog, and ready money.

Tôi càng nhìn nhân loại, tôi càng thích chú chó của mình hơn.
The more I see of Mankind, the more I prefer my dog.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quen voi chớ sờ ngà
Quen chó chớ sờ răng.

Tác giả:
Từ khóa: ,