Tác giả: Benedict Cumberbatch

Tôi nghĩ bất cứ ai làm trong ngành y đều có sức mạnh siêu nhân.
I think anyone who works in medicine has superpowers.

Tác giả:
Từ khóa:

Người phụ nữ quyến rũ là người biết rằng mình không cần phải cầu kỳ ăn mặc để trông đẹp đẽ. Người phụ nữ quyến rũ cũng là người có thể khiến bạn cảm thấy cách ăn nói của nàng thông minh. Tôi tin rằng khiếu hài hước là quan trọng. Tôi cũng nghĩ rằng người giỏi tương tác với người khác là người quyến rũ.
A woman who knows that she doesn’t have to get all decked out to look good is sexy. A woman who can make you feel smart with her conversation skills is also sexy. I believe the sense of humour is important. I also think someone who is good at working with others is sexy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đây là điều mà tôi cần phải nỗ lực: tách biệt điều gì thật sự quan trọng, để giữ gìn năng lượng qua việc không lo lắng về điều người khác nghĩ.
That’s something I have to work on: to separate what really matters, to conserve energy by not worrying about what other people think.

Tác giả:
Từ khóa:

Ở một số đất nước, ngay lúc này đây con người bị chặt đầu bởi đức tin hay thiên hướng tình dục của họ. Điều đó thật đáng sợ. Điều đó thật mông muội. Tôi sẽ chống lại bất cứ ai bảo tôi rằng tôi phải tin điều họ tin nếu không họ sẽ giết tôi.
People are being beheaded in countries right now because of their beliefs or sexual orientation. It’s terrifying. It’s medieval. I’d take up arms against someone who was telling me I had to believe in what they believed or they’d kill me.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.
If you can’t fail, you can never get better.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn càng đi xa khỏi bản thân mình, thử thách càng lớn. Sẽ rất thú vị khi không ở lại trong vùng an toàn của mình.
The further you get away from yourself, the more challenging it is. Not to be in your comfort zone is great fun.

Cách bạn tới thế giới này cũng giống như cách bạn rời khỏi thế giới này, một mình. Điều đó khiến tôi muốn sống một cuộc đời hơi khác bình thường một chút.
You come into this world as you leave it, on your own. It’s made me want to live a life slightly less ordinary.

Tác giả:
Từ khóa:

Bài học tồi tệ của lịch sử là chúng ta quá thường bỏ qua người khác, chỉ vì họ là người ngoại quốc, hoặc họ khác biệt với chúng ta.
The awful lesson of history is that we too often ignore people, just because they’re foreigners or different from us.

Tôi nghĩ tìm kiếm hạnh phúc là con đường chắc chắn dẫn đến nỗi buồn. Bạn phải đón nhận từng khoảng khắc như khi nó tới.
Looking for happiness is a sure way to sadness, I think. You have to take each moment as it comes.

Hãy tận hưởng chuyến hành trình cuộc đời chứ không phải chỉ những thời điểm mấu chốt.
Enjoy the journey of life and not just the endgame.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những nỗi sợ hãi vì công việc quá nhiều là không có thời gian để quan sát. Và một khi bạn nổi tiếng, không còn nơi nào để bạn quan sát nữa. Bạn không thể ngồi trên xe buýt và nhìn mọi chuyện xảy ra.
One of the fears of having too much work is not having time to observe. And once you get recognised, there is nowhere for you to look any more. You can’t sit on a night bus and watch it all happen.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống thường ngày của chúng ta quá thế tục, chúng ta thường bị cuốn theo điều ngay lập tức ở trước mình và thường không nhìn xa hơn thế.
Our daily lives are so mundane, we get taken over by what is immediately in front of us and we don’t see beyond that.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật là sự lãng phí tâm lực đáng buồn (selfies). Hãy tận hưởng từng khoảng khắc. Hãy làm gì đó đáng giá hơn với thời gian của mình, bất cứ điều gì. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ và suy ngẫm về cuộc đời.
What a tragic waste of engagement (selfies). Enjoy the moment. Do something more worthwhile with your time, anything. Stare out the window and think about life.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự nổi tiếng là một điều lạ lùng. Bạn phải tách mình ra khỏi nó. Người ta thấy ở bạn giá trị mà bản thân bạn không thấy.
Fame is a weird one. You need to distance yourself from it. People see a value in you that you don’t see yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,