Tác giả: Walter Scott

Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.
A sound head, an honest heart, and an humble spirit are the three best guides through time and to eternity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.
The race of mankind would perish did they cease to aid each other. We cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of granting can refuse it without guilt.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Mèo là một loài bí ẩn – có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.
Cats are mysterưious kind of folk – there is more passing in their minds than we are aware of.

Tác giả:
Từ khóa:

Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo, và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời.
Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life.

Tác giả:
Từ khóa:
Look back, and smile on perils past.
Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đời không niềm vui là 1 cái đèn không có dầu đốt.

Tác giả:

When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Tác giả:

Look back, and smile on perils past.
Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.

Tác giả:

Trả thù, miếng bánh ngọt ngào nhất được nướng trong địa ngục.
Revenge, the sweetest morsel to the mouth that ever was cooked in hell.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình.
All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh cái la bàn trung thực sẽ lôi kéo nó rời khỏi sự thật, và làm đắm con tàu.
A rusty nail placed near a faithful compass, will sway it from the truth, and wreck the argosy.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.

Tác giả:
Từ khóa:

For success, attitude is equally as important as ability.
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

Tác giả: