Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính – họ chỉ ra đi.
I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T04:04:57+07:00 , DanhNgon.Net