Từ khóa: Sở hữu

Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.

Sở hữu không phải chín phần mười của pháp luật. Nó là chín phần mười của rắc rối.
Possession isn’t nine-tenths of the law. It’s nine-tenths of the problem.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta khó chịu nếu ăn quá nhiều bánh quy, nhưng thậm chí sẽ còn khó chịu hơn nếu chẳng có cái bánh quy nào.
We’d get sick on too many cookies, but ever so much sicker on no cookies at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Sở hữu tư nhân là nguồn gốc của tự do. Nó vẫn là sân chơi chính.
Private property was the original source of freedom. It still is its main ballpark.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Bầu trời thuộc về mình thì phải nắm trong lòng bàn tay, đặt giữa hai đầu lông mày, mà những người và việc không thuộc về mình thì không cần phải gắng gượng bắt lấy.

Tác giả:
Từ khóa:

Anh quên mất rằng trái thuộc về tất cả mọi người và đất không thuộc về ai.
You forget that the fruits belong to all and that the land belongs to no one.

Tác giả:
Từ khóa:

Người có càng nhiều càng sợ hãi nhiều.
Those who own much have much to fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong hành động, không phải chỉ trong sự chiếm hữu.
Happiness is found in doing, not merely possessing.

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do.
Property is surely a right of mankind as real as liberty.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bất cứ thứ gì bản thân ta thấy trân quý đều tách biệt ta với người khác; những gì ta sở hữu là giới hạn của chính mình.
Whatever we treasure for ourselves separates us from others; our possessions are our limitations.

Tác giả:
Từ khóa: