Bất cứ thứ gì bản thân ta thấy trân quý đều tách biệt ta với người khác; những gì ta sở hữu là giới hạn của chính mình.
Whatever we treasure for ourselves separates us from others; our possessions are our limitations.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-24T08:12:22+07:00 DanhNgon.Net