Ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong hành động, không phải chỉ trong sự chiếm hữu.
Happiness is found in doing, not merely possessing.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-26T01:36:10+07:00 , , , DanhNgon.Net