Từ khóa: Ngoại giao

Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó là một nửa của nghệ thuật ngoại giao.
To say nothing, especially when speaking, is half the art of diplomacy.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ngoại giao mà thiếu đi vũ trang giống như âm nhạc thiếu đi nhạc cụ.
Diplomacy without arms is like music without instruments.

0
Tác giả:
Từ khóa: