Tác giả: XENOPHON

Các nhà lãnh đạo phải luôn đặt ra chuẩn mực cao nhất. Trong chiến dịch mùa hè, nhà lãnh đạo phải luôn cùng chịu đựng nắng nóng, và trong mùa đông, giá lạnh. Trong mọi công việc, nhà lãnh đạo phải thể hiện sự không biết mệt mỏi nếu họ muốn được người dưới quyền tin cậy.
Leaders must always set the highest standard. In a summer campaign, leaders must always endure their share of the sun and the heat and, in winter, the cold and the frost. In all labors, leaders must prove tireless if they want to enjoy the trust of their followers.

Tác giả:
Từ khóa:

Người không biết khả năng của bản thân không hiểu được chính mình.
The man who doesn’t know his own ability is ignorant of himself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những nhà lãnh đạo tồi trì trệ trong lao động nhưng vội vã lao theo lòng tham. Họ thuyết phục người dưới quyền mình rằng những hành vi thiếu trung thực sẽ dẫn đến nhiều của cải.
Misleaders are slow to work hard but quick to act on greed. They convince their men that dishonest behavior leads to great wealth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đau khổ quá mức vì người đã qua đời là chuyện điên rồ; vì nó gây tổn thương cho người sống, trong khi người chết chẳng biết được.
Excess of grief for the dead is madness; for it is an injury to the living, and the dead know it not.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Âm thanh ngọt ngào nhất là lời khen ngợi.
The sweetest of all sounds is praise.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiếng ngọt ngào nhất trong tất cả các âm thanh là tiếng khen.

Tác giả:

Thành công luôn luôn đòi hỏi sự rộng lượng lớn hơn – dù hầu hết mọi người lạc lối trong bóng tối của cái tôi, coi nó như một cơ hội cho tham vọng lớn hơn.
Success always calls for greater generosity – though most people, lost in the darkness of their own egos, treat it as an occasion for greater greed.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi thứ bị ép buộc đều không đẹp.
Anything forced is not beautiful.

Tác giả:
Từ khóa: