Tác giả: T.E.Lawrence

Không có vinh dự gì trong chiến thắng chắc chắn, nhưng có thể rút ra được nhiều điều từ sự thua cuộc chắc chắn.
There could be no honor in sure success, but much might be wrested from a sure defeat.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự phóng đãng, tôi đã biết. Sự phóng đãng, tôi không thể phán xét.
Immorality, I know. Immortality, I cannot judge.

Tác giả:
Từ khóa:

Báo chí in ấn là vũ khí lớn nhất trong kho đạn dược của một chỉ huy hiện đại.
The printing press is the greatest weapon in the armoury of the modern commander.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Với tôi, mỗi động thái không cần thiết, hay nổ súng, hay thương vong, không chỉ là lãng phí mà còn là tội ác.
To me an unnecessary action, or shot, or casualty, was not only waste but sin.

Tác giả:
Từ khóa:

Ông già nua và thông thái, cũng có nghĩa là mệt mỏi và thất vọng…
He was old and wise, which meant tired and disappointed…

All men dream: but not equally.Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible.
Tất cả mọi người đều mơ; nhưng không như nhau. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực.

Tác giả:

Chín phần mười chiến thuật là chắc chắn, và được dạy trong sách: nhưng phần thứ mười không thuộc về lý trí lại giống như chim bói cá sải cánh qua hồ, và đó là thử thách của các nhà chiến thuật.
Nine-tenths of tactics are certain, and taught in books: but the irrational tenth is like the kingfisher flashing across the pool, and that is the test of generals.

Tác giả:
Từ khóa: