Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”
Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

0
Tác giả:

Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.
Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.

0
Tác giả:

The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.
Bí ẩn của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

0
Tác giả:

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

0
Tác giả:

Prosperity makes friends and adversity tries them.
Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.

0
Tác giả:

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

0
Tác giả:

There is no charm equal to tenderness of heart.
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.

0
Tác giả:

When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.

0
Tác giả:

Wisdom doesn’t automatically come with old age. Nothing does – except wrinkles. It’s true, some wines improve with age. But only if the grapes were good in the first place.

Sự thông thái không tự động đến khi tuổi già. Chẳng có gì tự động đến – ngoại trừ những nếp nhăn. Đúng là, một số rượu Vang thì ngon hơn với tuổi. Nhưng chỉ khi nếu những quả nho là tốt lúc ban đầu.

0
Tác giả:

If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me.
Nếu tình yêu là một giọt mưa, anh sẽ gửi cho em những cơn mưa rào; nếu tình yêu là một cánh hoa, anh sẽ gửi cho em những đoá hoa; nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi cho em biển cả; nếu tình yêu là một người, anh sẽ gửi anh cho em.

0
Tác giả:

We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings.
Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người.

0

Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.
Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.

0
Tác giả:

Wherever life takes me, no matter what path I take, even if I meet new people, bear in mind that you’ll never lose your place in my heart because there is only one girl in my life, and that’s you.
Dù cuộc sống đem tôi đến bất cứ nơi đâu, dù cho tôi bước đi trên con đường nào, ngay cả khi tôi gặp gỡ nhiều người, hãy luôn khắc ghi rằng em sẽ không bao giờ mất đi vị trí của em trong trái tim tôi, bởi cuộc đời tôi chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi, chính là em đó.

0
Tác giả:

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.

0
Tác giả:

It’s much better for our friends for ourselves if we drop our expectations and illusions, and accept them all just the way they are.
Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

0
Tác giả:

Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently.
Thất bại chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Nó là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.

0
Tác giả:

Truth is… We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

0
Tác giả:

There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

0
Tác giả:

Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.
Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

0
Tác giả:

Every girl wants a bad boy who will be good just for her.

0
Tác giả:

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

0
Tác giả:

If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present.
Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn.

0
Tác giả:

In my friend, I find a second self.
Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

0
Tác giả:

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

0
Tác giả: