I’m sending you this card to say… I GIVE UP! I just can’t get you out of my thoughts!
Anh gửi cho em tấm thiệp này để nói rằng … ANH TỪ BỎ! Anh chẳng thể nào gạt bỏ em ra khỏi tâm trí anh.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T18:54:11+07:00 , DanhNgon.Net