Vận mệnh của chúng ta sống trong chính bản thân ta. Bạn chỉ cần đủ can đảm để nhìn thấy nó.
Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T04:57:49+07:00 , , DanhNgon.Net