Tác giả: Margaret Widdemer

Bạn sẽ bình tâm lại khi nhớ rằng bạn đã thực sự không thể đoán trước được điều đang xảy đến với mình.
It is rather calming to remember that you really couldn’t have foreseen what is happening to you.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào
Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born

Tất cả những gì bạn hối tiếc là điều mình chưa làm.
And all that you are sorry for is what you haven’t done.

Tác giả:
Từ khóa: