Tác giả: Margaret Mitchell

Gánh nặng là dành cho những bờ vai đủ mạnh mẽ để nâng chúng.
Burdens are for shoulders strong enough to carry them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những lời xin lỗi một khi bị trì hoãn sẽ trở nên khó khăn và càng khó khăn hơn, và cuối cùng là không thể thốt ra.
And apologies, once postponed, become harder and harder to make, and finally impossible.

Tác giả:
Từ khóa:

Gian khổ làm nên con người hoặc bẻ gẫy con người.
Hardships make or break people.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu! Nếu! Nếu! Có quá nhiều chữ nếu trong đời, chẳng bao giờ có cảm giác an toàn, luôn luôn có nỗi sợ đánh mất mọi thứ.
If! If! If! There were so many ifs in life, never any sense of security, always the dread of losing everything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự tỏa sáng một phần là tài năng, hai phần là trí tuệ, và ba phần là đam mê.
Brilliance is one part talent, two parts wisdom and three parts passion.

Tác giả:
Từ khóa: , ,