Tác giả: Drake

Sai lầm tồi tệ nhất bạn có thể phạm phải là rời bỏ người đã thực sự đứng lại chờ mình.
The worst mistake you can make is walking away from the person who actually stood there and waited for you.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người thay đổi. Ký ức thì không.
People change. Memories don’t.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi sinh ra để phạm sai lầm, không phải để giả vờ hoàn hảo.
I was born to make mistakes, not to fake perfection.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đau đớn khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sợ hãi khiến bạn can đảm hơn. Trái tim tan vỡ khiến bạn sáng suốt hơn.
Pain makes you stronger. Fear makes you braver. Heartbreak makes you wiser.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Hãy sống mà không giả tạo, yêu mà không phụ thuộc, lắng nghe mà không phòng thủ, nói mà không xúc phạm.
Live without pretending, love without depending, listen without defending, speak without offending.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,