Đau đớn khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sợ hãi khiến bạn can đảm hơn. Trái tim tan vỡ khiến bạn sáng suốt hơn.
Pain makes you stronger. Fear makes you braver. Heartbreak makes you wiser.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T03:09:23+07:00 , , , DanhNgon.Net