Tác giả: Anna Akhmatova

Tôi nhìn tôi như thể trong mơ,
Một vị khách tình cờ trong cơ thể tồi tệ này.
I seem to myself, as in a dream,
An accidental guest in this dreadful body.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những năm tháng đó chỉ có kẻ chết mỉm cười.
It was a time when only the dead smiled, happy in their peace.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể nhầm lẫn sự dịu dàng thật sự, Nó khẽ khàng và không thể nghe thấy.
Real tenderness can’t be confused, It’s quiet and can’t be heard.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngày hôm nay tôi có nhiều việc phải làm;
Tôi cần tàn sát ký ức,
Biến linh hồn tôi thành đá
Rồi dạy tôi lại sống thế nào…
I have a lot of work to do today;
I need to slaughter memory,
Turn my living soul to stone
Then teach myself to live again…

Tác giả:
Từ khóa: ,

Yêu trong im lặng đau đớn tới không thể chịu nổi đối với tâm hồn.
It is unbearably painful for the soul to love silently.