Tác giả: Anna Akhmatova

Không thể nhầm lẫn sự dịu dàng thật sự, Nó khẽ khàng và không thể nghe thấy.
Real tenderness can’t be confused, It’s quiet and can’t be heard.

Tác giả:
Từ khóa:

Những năm tháng đó chỉ có kẻ chết mỉm cười.
It was a time when only the dead smiled, happy in their peace.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngày hôm nay tôi có nhiều việc phải làm;
Tôi cần tàn sát ký ức,
Biến linh hồn tôi thành đá
Rồi dạy tôi lại sống thế nào…
I have a lot of work to do today;
I need to slaughter memory,
Turn my living soul to stone
Then teach myself to live again…

Tác giả:
Từ khóa: ,

Yêu trong im lặng đau đớn tới không thể chịu nổi đối với tâm hồn.
It is unbearably painful for the soul to love silently.

Tôi nhìn tôi như thể trong mơ,
Một vị khách tình cờ trong cơ thể tồi tệ này.
I seem to myself, as in a dream,
An accidental guest in this dreadful body.

Tác giả:
Từ khóa: ,