Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.
Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-23T21:41:45+07:00 , , , , , DanhNgon.Net