Kẻ hèn nhát chết hàng ngàn cái chết, người can đảm chỉ chết một lần.
A coward dies a thousand deaths, the brave just one.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T01:32:04+07:00 , , DanhNgon.Net