Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T12:22:24+07:00 , , , , DanhNgon.Net