Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.
Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-13T09:21:33+07:00 , , , , DanhNgon.Net