Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T15:04:15+07:00 , , DanhNgon.Net