Rất thường xuyên ta thấy người đang giận dữ chẳng nghe được lời nói từ nội tâm mình.
How often it is that the angry man rages denial of what his inner self is telling him.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-08T01:57:32+07:00 , , , DanhNgon.Net