Từ khóa: Yên tĩnh

Hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo cách bạn có thể có chút ít yên tĩnh mỗi ngày.
Try to arrange things so that you can have a reasonable bit of quiet every day.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.
The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bạn càng yên lặng, bạn càng nghe được nhiều.
The quieter you become, the more you can hear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả rắc rối của nhân loại bắt nguồn từ việc con người không có khả năng ngồi yên tĩnh trọng phòng một mình.
All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống đơn giản ở trang trại là tất cả đối với tôi. Không gì thư giãn hơn khi tới con đường cho xe chạy ngoằn ngoèo dẫn về nhà sau chuyến bay dài. Sự yên tĩnh của buổi đêm êm dịu hơn thuốc ngủ.
The simple life on the farm was everything to me. Nothing was more relaxing after a long plane flight than to reach the winding driveway that led up to my house. The quiet of the night was more soothing than a sleeping pill.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy yên lặng, để cuộc đời có thể lên tiếng.
Be quiet, so that life may speak.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy để thời gian để tĩnh tâm. Đây là điều chúng ta không làm đủ trong thế giới bận rộn này của ta. Ta gấp gáp, gấp gáp, gấp gáp, và ta luôn lắng nghe âm thanh khắp xung quanh. Trái tim con người cần thời gian yên lặng, để nhìn sâu vào bên trong. Khi ta làm điều này, trái tim ta được tự do để cất cánh và bay lên trên đôi cánh làm từ giấc mơ chính ta! Hãy dành chút “thời gian mộng mơ” yên lặng trong tuần này. Không cùng ai khác. Không điện thoại di động. Không máy tính. Chỉ bạn mà thôi, với một tập giấy, một cái bút, và suy nghĩ của bạn.
Take time to be quiet. This is something that we don’t do enough in this busy world of ours. We rush, rush, rush, and we are constantly listening to noise all around us. The human heart was meant for times of quiet, to peer deep within. It is when we do this that our hearts are set free to soar and take flight on the wings of our own dreams! Schedule some quiet “dream time” this week. No other people. No cell phone. No computer. Just you, a pad, a pen, and your thoughts.

Tác giả:
Từ khóa: , ,