Từ khóa: Xin lỗi

Liệu ‘xin lỗi’ có tạo nên sự khác biệt không? Có bao giờ không? Nó chỉ là một từ thôi. Một từ bằng cả ngàn hành động.
Would ‘sorry’ have made any difference? Does it ever? It’s just a word. One word against a thousand actions.

Tác giả:
Từ khóa:

Lời xin lỗi là loại nước hoa dễ thương; nó có thể biến khoảng khắc bối rối nhất trở thành món quà thanh nhã nhất.
Apology is a lovely perfume; it can transform the clumsiest moment into a gracious gift.

Tác giả:
Từ khóa:

Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người hạnh phúc nhất.

Đừng bao giờ làm hỏng lời xin lỗi bằng lý lẽ ngụy biện.
Never ruin an apology with an excuse.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lời xin lỗi chỉ là tính tự cao tự đại lộn ngược lại.
Apology is only egotism wrong side out.

Tác giả:
Từ khóa:

Mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn khi bạn nhận ra bạn không cần phải là người có lỗi để làm người nói lời xin lỗi.
A relationship becomes easier when you realize that you don’t have to be the one at fault to be the one who’s sorry.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dễ xin lỗi hơn là xin phép.
It’s easier to apologize than ask for permission.

Tác giả:
Từ khóa:

Lời xin lỗi là món keo siêu dính của cuộc sống. Nó có thể gắn liền hầu như mọi thứ.
An apology is the superglue of life. It can repair just about anything.

Tác giả:
Từ khóa: