Từ khóa: Ưu điểm

Đôi khi bạn không nhận ra ưu điểm của mình cho tới khi bạn đối mặt với điểm yếu lớn nhất của mình.
Sometimes you don’t realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Không cần thấy ưu điểm của người khác mà tự hạ thấp bản thân, không cần lấy lợi thế của mình mà miệt thị người khác.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản thân tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác.
I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won’t presume to probe into the faults of others.

Tác giả:
Từ khóa: ,