Từ khóa: Nhân cách

Nếu có ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao để không một ai tin vào điều đó.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nhân cách cao hơn sự giàu có.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm hạnh của mình không đủ.
The sufficiency of merit is to know that my merit is not sufficient.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
(1) Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
(2) Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
(3) Nhân tình: Tính người hay, dở.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực… nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

0

Càng thuở già, càng cốt cách
Một phen giá, một tinh thần

0
Tác giả:
Từ khóa: