Sự giàu sang không nằm ở việc có nhiều tài sản, mà ở việc có ý mong muốn.
Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-19T17:37:05+07:00 , , DanhNgon.Net