Bạn có thể đối xử tử tế với người mình không thích, không có nghĩa là bạn giả tạo, mà có nghĩa là trái tim bạn trưởng thành để có thể chứa đựng những thứ mình không thích.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-01T01:02:37+07:00 , , , DanhNgon.Net