Trong sự cô độc, chúng ta chú tâm sâu sắc vào cuộc sống của mình, vào những ký ức của mình, vào những chi tiết quanh ta.
In solitude we give passionate attention to our lives, to our memories, to the details around us.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T00:50:15+07:00 , DanhNgon.Net