Trẻ con, những đứa trẻ đáng yêu, có thể an ủi người phụ nữ về sắc đẹp đã tàn phai.
Children, dear and loving children, can alone console a woman for the loss of her beauty.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-13T06:05:32+07:00 , , , DanhNgon.Net