Áng văn châm biếm và thơ trào phúng của thời kỳ hiện đại là tác dụng duy nhất của sự cô độc mà nó biết là đem ra làm sự trừng phạt, một án tù.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-20T13:56:26+07:00 DanhNgon.Net