Thỏa mãn với điều ta có là sự giàu có lớn nhất và vững bền nhất.
To be content with what we possess is the greatest and most secure of riches.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T08:44:19+07:00 , , DanhNgon.Net